1. Hem
  2.  | 
  3. Fredriks mobilfilmer från bygget
2019-07-01
0:17
29 views
Första flyttlassen har kommit.
2019-06-27
0:25
3 views
Asfalt läggs på parkering och rondell. Nu är vi nära inflyttning!
2019-06-26
0:24
4 views
Full fart med förberedelse inför asfaltering. Garagetaket täcks med ...
2019-05-28
0:20
4 views
Nu gjuter vi nedfarten till garaget.
2019-05-13
0:20
9 views
Här gräver vi ut rampen till det underjordiska garaget med plats för ...
2019-05-02
0:28
8 views
Markarbeten med vackra granitmurar, gångar och trappor.
2019-03-25
0:25
8 views
Nu gjuter vi det översta bjälklaget på hus C.
2019-02-13
6 views
Invändigt våning 3 i hus A. Kök och badrum är på gång. Parketten klar.
2019-02-13
0:25
7 views
Invändigt våning 1 i hus A. Kök och badrum är klara.
2019-02-13
5 views
Nu är kranen borta, alla tak, balkonger och fönster på plats.
2019-01-30
0:29
5 views
Fasad, kök, badrum klara hus A, fönster i på hus B, takläggning pågår ...
2018-12-19
4 views
Tak klart samt putsning pågår hus A, tak påbörjat på hus B, ...
2018-11-25
0:30
4 views
Bjälklag hus D vån 4 klart, innerväggar hus C vån 4 klart, ytterväggar ...
2018-11-09
0:42
3 views
Tak o fönster klart på hus A, innerväggar vån 4 hus B, bjälklag vån 4 ...
2018-10-19
0:24
4 views
Taket gjuts på hus A. Ytterväggar plan 3 i hus B klara. Innerväggar ...
2018-09-14
0:31
2 views
Återfyllnad runt hus C, ytterväggar vån 2 på hus A samt innerväggar hus C.
2018-08-29
0:28
7 views
Valv på garage klart, installationer valv 1 våning hus B samt färdigt ...
2018-08-09
0:17
5 views
Montering bjälklag garage, gjutning innerväggar hus A och B
2018-05-16
0:21
3 views
Garagegolvet gjuts samtidigt som källareväggar i hus B. Bjälklag på ...
2018-05-03
0:21
4 views
Urgrävning av det sista för garaget. Hissgrop på plats i hus D.
2018-04-19
0:19
6 views
Väggarna på hus A gjuts samtidigt som betongplattan på hus C
2018-04-04
5 views
Nattarbete med att jämna ut betongplatta
2018-04-04
0:36
4 views
Väggar hus A och betongplatta hus B
2018-02-28
0:29
3 views
Hissgropar på plats till hus A och hus B
2018-01-17
0:24
6 views
Berget friläggs, här skall ges plats åt garage o källare. Snart sprängs det!
2018-01-07
0:39
10 views
Nu river vi Kronolund för att ge plats åt 88 nya fräscha hyreslägenheter.