2019-07-01
0:17
Första flyttlassen har kommit.
21 views
2019-06-27
0:25
Asfalt läggs på parkering och rondell. Nu är vi nära inflyttning!
2 views
2019-06-26
0:24
Full fart med förberedelse inför asfaltering. Garagetaket täcks med ...
4 views
2019-05-28
0:20
Nu gjuter vi nedfarten till garaget.
4 views
2019-05-13
0:20
Här gräver vi ut rampen till det underjordiska garaget med plats för ...
8 views
2019-05-02
0:28
Markarbeten med vackra granitmurar, gångar och trappor.
7 views
2019-03-25
0:25
Nu gjuter vi det översta bjälklaget på hus C.
5 views
2019-02-13
Invändigt våning 3 i hus A. Kök och badrum är på gång. Parketten klar.
4 views
2019-02-13
0:25
Invändigt våning 1 i hus A. Kök och badrum är klara.
5 views
2019-02-13
Nu är kranen borta, alla tak, balkonger och fönster på plats.
5 views
2019-01-30
0:29
Fasad, kök, badrum klara hus A, fönster i på hus B, takläggning pågår ...
5 views
2018-12-19
Tak klart samt putsning pågår hus A, tak påbörjat på hus B, ...
4 views
2018-11-25
0:30
Bjälklag hus D vån 4 klart, innerväggar hus C vån 4 klart, ytterväggar ...
4 views
2018-11-09
0:42
Tak o fönster klart på hus A, innerväggar vån 4 hus B, bjälklag vån 4 ...
3 views
2018-10-19
0:24
Taket gjuts på hus A. Ytterväggar plan 3 i hus B klara. Innerväggar ...
4 views
2018-09-14
0:31
Återfyllnad runt hus C, ytterväggar vån 2 på hus A samt innerväggar hus C.
2 views
2018-08-29
0:28
Valv på garage klart, installationer valv 1 våning hus B samt färdigt ...
7 views
2018-08-09
0:17
Montering bjälklag garage, gjutning innerväggar hus A och B
4 views
2018-05-16
0:21
Garagegolvet gjuts samtidigt som källareväggar i hus B. Bjälklag på ...
2 views
2018-05-03
0:21
Urgrävning av det sista för garaget. Hissgrop på plats i hus D.
3 views
2018-04-19
0:19
Väggarna på hus A gjuts samtidigt som betongplattan på hus C
5 views
2018-04-04
Nattarbete med att jämna ut betongplatta
5 views
2018-04-04
0:36
Väggar hus A och betongplatta hus B
4 views
2018-02-28
0:29
Hissgropar på plats till hus A och hus B
2 views
2017-01-25
0:14
Nu spränger vi!
8 views
2018-01-17
0:24
Berget friläggs, här skall ges plats åt garage o källare. Snart sprängs det!
5 views
2018-01-07
0:39
Nu river vi Kronolund för att ge plats åt 88 nya fräscha hyreslägenheter.
8 views