Urgrävning av det sista för garaget. Hissgrop på plats i hus D.