1. Hem
  2.  | 
  3. Videos

2018-01-07

2018-01-07

Nu river vi Kronolund för att ge plats åt 88 nya fräscha hyreslägenheter.

2018-01-17

2018-01-17

Berget friläggs, här skall ges plats åt garage o källare. Snart sprängs det!

2018-02-28

2018-02-28

Hissgropar på plats till hus A och hus B

2018-04-04

Nattarbete med att jämna ut betongplatta

2018-04-19

2018-04-19

Väggarna på hus A gjuts samtidigt som betongplattan på hus C

2018-05-03

2018-05-03

Urgrävning av det sista för garaget. Hissgrop på plats i hus D.

2018-05-16

2018-05-16

Garagegolvet gjuts samtidigt som källareväggar i hus B. Bjälklag på plats i hus A

2018-08-09

2018-08-09

Montering bjälklag garage, gjutning innerväggar hus A och B