1. Hem
  2.  | 
  3. Information
  4.  | 
  5. Boendeinformation

Boendeinformation

 

Nedan har vi samlat information till dig som hyresgäst som vi tror du kan ha nytta av, A till Ö.

Kontoret är normalt bemannat kl 09.00 – 12.00.

Vid akut felanmälan t.ex. vattenläcka etc. Ring 070-699 97 90, 070-315 31 50 alternativt 112

A
Adressändring
Om du vill ha din post är det viktigt att du gör en adressändring när du flyttar. Det gör du enklast på www.adressandring.se eller genom att ringa Svensk Adressändring på tel 020-97 98 99.

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens skriftliga godkännande. Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand, se blankett vilka skäl som godtas.

Blanketter som ska användas, finns som en länk på vår hemsida www.wennerholms.se. Först använder du blanketten ”Ansökan om uthyrning i andra hand” och skickar in den för godkännande av hyresvärden, när du sedan fått klartecken ifrån oss fyller du i blanketten ”Hyresavtal – Andrahandsuthyrning” som du och andrahandshyresgästen undertecknar för att sedan returnerar den till oss för godkännande. Blanketterna kan givetvis även avhämtas på kontoret.

Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd. Tänk även på att du som hyresgäst är den som är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå i lägenheten och tillika betalningsskyldig, även om det är andrahandsuthyraren som åsamkat skadorna. El-abonnemang skall alltid kvarstå på dig som 1:a hands hyresgäst.

Anhöriga
För din trygghet, om något skulle inträffa, skulle det vara bra om vi kunde skriva in närmaste anhörig med namn och telefonnummer i vårt register. Givetvis är det endast behörig personal hos oss som kan ta del av informationen. Ta kontakt med oss på kontoret antingen per telefon nr 035-313 00 alt via mail info@wennerholms.se alt via brev.

Autogiro
Ett autogiromedgivande innebär i praktiken att ni godkänner att vi begär pengar från ert konto (motsvarande hyresbeloppet) det sista datumet i var månad. Om ni väljer att betala via autogiro så skickas inga avier till internetbanken och det finns inte möjlighet att göra några ändringar från er sida. Var vänlig kontakta oss på kontoret om du vill ansluta dig.

Avfrostning
Vid avfrostning av frysen behöver detta ske under minst 24 timmar. Att ”snabbavfrosta” med t.ex. varmt vatten fungerar inte eftersom olika isoleringslager tar längre tid än att bara få bort den synliga isen.

Avlopp och slask
För miljöns skull får kemikalier och oljor inte hällas i slasken eller spolas ner i toaletten. De ska istället lämnas på HEM:s bemannade återvinningscentraler. Det är heller inte tillåtet att slänga föremål, som exempelvis tops, bindor i toalettstolen.

Vid eventuellt stopp i avlopp alternativt vasken är det du som i första hand försöker avhjälpa problemet, går det inte gör du en felanmälan (se avsnittet ”Felanmälan”). Om det visar sig att stoppet beror på att föremål som ej är tillåtna att spola ned, blir du ersättningsskyldig för kostnader som uppstår i samband med detta.

B
Bad/Dusch
Det blir av naturliga skäl fuktigt i badrummet när du badat eller duschat. För att enkelt undvika problem med vatten- och mögelskador kan du t ex: – sätta upp duschdraperi för att förhindra vattenstänk, – rengöra golvbrunn, väggar och tak i badrummet regelbundet, – vädra ut fukten genom att lämna badrumsdörren på glänt.

Om du misstänker vattenskada eller annan skada måste du omgående kontakta din husvärd. Vid oaktsamhet kan det i annat fall bli du och ditt försäkringsbolag som blir betalningsskyldig.

Observera att det inte är tillåtet att borra och skruva i badrum- och toalettutrymmen.

Balkong
Din balkong är till för njutning, men för allas trivsel är det viktigt att du tänker på några saker. Placera blomlådorna på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor.

Skaka/piska inte mattor eller annat från balkongen, eftersom dammet kan hamna hos dina grannar och äventyra deras trevnad. Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de slipper få in matos i sina lägenheter. Rökning är tillåten på balkongen, men även här gäller att ta hänsyn så grannarna slipper få in röken i sin lägenhet, fimpar o snus samlas i ex.vis en glasburk eftersom det är strängt förbjudet att slänga ut dem på marken nedanför. Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Risken är nämligen stor att överbliven fågelmat drar åt sig skadedjur, som möss och råttor.

Barnvagnar
Finns det ingen särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i lägenheten eller ställa den i barnvagnsförrådet (om sådant finns). Se även »Utrymningsvägar«.

Besiktning vid avflyttning
När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas, vi gör en besiktning för att bedöma dess skick – och vi utgår då från hur det såg ut när du flyttade in (enligt besiktningsprotokollet).

Kontakta din hyresvärd på 035-313 04 för närmare instruktioner om besiktningstid. Det skall även göras en förbesiktning i samband med uppsägningen. Kontakta hyresvärden för att bestämma tid.

När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong samt ev garage! Om städningen är dåligt utförd debiterar vi dig för våra kostnader i samband med detta.

Utifall att lägenheten ej är korrekt städad (se även under ”Städning i samband med avflyttning”) kommer vi att debitera er städkostnad för den extra städning vi gör i lägenheten. Vi kommer även debitera er 600 kronor om vi behöver göra ombesiktning pga. dåligt utförd städning.

Brand information
Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera, om brand uppstår.

Grundregeln är RÄDDA – VARNA – LARMA (via 112) – SLÄCK.

Tänk på att hålla trapphus och utrymningsvägar fria från cyklar, barnvagnar och annat så att brandkår/ambulans kan komma fram. Ett trapphus kan rökfyllas snabbt och måste därför vara framkomligt. Viktigt är även att fönster och dörrar hålls stängda för att ev brand ej sprids. Det kan rädda liv.

Saker, cyklar m.m får ej förvaras i trappor, källar- och vindsgångar utan endast i anvisat förråd.

Brandvarnare
För din egen och även grannarnas säkerhet skall lägenheten vara utrustad med brandvarnare. Om det saknas var vänlig kontakta hyresvärden. Viktigt är att brandvarnare ej får tas med vid utflyttning.

C
Cyklar
Parkera din cykel i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Av säkerhetsskäl får du aldrig parkera cykeln inne i trapphuset eftersom den då kan stå i vägen vid en utrymning.

D
Diskmaskin
Det är ej möjligt att sätta in en diskmaskin i alla våra lägenheter. Installation får endast göras efter ett godkännande av hyresvärden och installationen skall göras av behörig El och VVS installatör alternativt av hyresvärden. Om installation görs utan att ovanstående tagits hänsyn till kan man som hyresgäst bli ålagd att ta bort den omgående och återställa utrymmet som det var innan samt vid ex.vis en vattenskada bli ansvarig för samtliga kostnader som det medför.

I vissa fall kan hyresvärden sköta inköp och installation av diskmaskin, då blir det ett tillval och kostar för närvarande 150,-/månad och läggs på hyresavin som ett tillval.
Om det är du som hyresgäst som köper in diskmaskinen privat måste du vid avflyttning återställa skåpet där diskmaskinen blivit installerad.

E
El-abonnemang
Hyresvärden säger upp ditt el-abonnemang i samband med avflyttning. Du har förbundit dig (se bostadskontrakt) att hålla kontinuerlig elleverans till lägenheten under hela hyrestiden även under uppsägningstiden. Du som hyresgäst är ersättningsskyldig för eventuell skada som uppkommer om elleverans upphör före hyrestidens utgång.

Energi- och ekonomitips

Elektronik: Stäng alltid av TV:n, stereon och videon med strömbrytaren. Lämnar du dem i stand by-läge drar de nämligen en massa ström i onödan.
Belysning: Släck gärna belysningen i rum du inte vistas i och byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Då sparar du både energi och pengar.
Matlagning: Använd alltid lock på grytan när du kokar upp något. Ska du bara koka vatten kan det vara idé att göra det med vattenkokare – det går snabbare och är dessutom billigare. Ett annat energispartips är att utnyttja eftervärmen genom att stänga av plattan strax innan maten är färdig.
Kyl/frys: Regelbunden avfrostning och rengöring minskar elförbrukningen. En frystermometer hjälper dig att hålla rätt temperatur i kyl (5° C) och frys (–18° C). Varje grads extra kyla ökar energiförbrukningen.
Möblera: Möbler framför element bör stå minst 20 cm ut, annars hindras värmespridningen.
Vädring: Vädra snabbt med fönstren på vid gavel istället för att låta fönstren stå på glänt hela dagen.
Avfrostning: Vid avfrostning av frysen behöver detta ske under minst 24 timmar. Att ”snabbavfrosta” med t.ex. varmt vatten fungerar inte.

F
Fastighetstekniker
Våra fastighetstekniker ansvarar för det praktiska underhållet i ditt bostadsområde. Det kan t ex gälla reparationer eller andra åtgärder i lägenheten.

Felanmälan
Alldeles i början av Boendeinformationen återfinns hur en felanmälan kan göras. Felanmälan kan exempelvis gälla fel på spis, kyl/frys eller annan utrustning som tillhör lägenheten.

Persienner tillhör inte lägenheten, eventuella reparationer på dem får hyresgästen själv stå för. Samma sak gäller för glödlampor och lysrör (in- och utvändigt), de byts inte ut av hyresvärden utan det får hyresgästen ordna på egen hand. Tänk på att vårda din lägenhet väl och att snabbt anmäla uppkomna skador. Ett fel som inte åtgärdas i tid kan dels göra felet mer omfattande och dels bli dyrare att åtgärda.

Undantag
Problem med ditt bredband: Om du får problem med ditt bredband så ska du ta kontakt med din bredbandsoperatör.
· Problem med skadedjur: Om du har problem med skadedjur (t ex myror, silverfiskar, getingar m.m.) så ska du ringa till Nomor Försäkring på tel: 0770 -16 02 07. När du ringer uppger du ditt namn, hyresvärden namn samt att hyresvärdens försäkring ”Dina Försäkringar” gäller.

Fest
Att träffas och ha trevligt är aldrig fel men var vänlig och läs först under ”Störningar och hänsyn till grannar” vad som gäller i våra fastigheter.

Filter
Byte av kolfilter till fläktar utförs av våra fastighetstekniker i en så kallad rondering (menas att det sker med jämna intervaller). När det gäller rengöring av fettfilter ligger ansvaret hos dig som hyresgäst, dessa bör diskas varannan månad.

Folkbokföring
Viktigt att man som hyresgäst är folkbokförd på rätt adressen (lägenhet), ändring göres till Skatteverket. Enligt svensk lag är det olagligt att vara skriven på annan plats än där man bor, dessutom finns det risk för bedrägeri i dess olika former. Detta medför att vi som hyresvärd har skyldighet att göra en anmälan om något sådant kommer till vår kännedom.

Fåglar
Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Risken är nämligen stor att överbliven fågelmat drar åt sig skadedjur, som möss och råttor.

Under häckningssäsongen, som pågår från 1 april till 31 juli, är fåglar fredade vilket innebär att man inte får plocka bort bon och ägg.

Förbesiktning
I samband med att du säger upp ditt hyreskontrakt kontaktar du hyresvärden på 035-313 04 för att boka in en tid gällande förbesiktning. Denna görs för att se vad som ev behöver åtgärdas innan en ny hyresgäst flyttar in och vem som skall stå för eventuella kostnader.

Förråd
Använd det förråd som tillhör din lägenhet och titta till det emellanåt. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det, därför ska det alltid vara låst med ett godkänt lås. På grund av brandrisken får inga brandfarliga ämnen förvaras i förrådet. Allt som står utanför förråden slängs.

G
Garage
Garage får endast användas för parkering av bilar i kördugligt skick, inte för reparation eller städning. Med tanke på brandrisken får inga brandfarliga material, vätskor, gaser m m förvaras i garaget.

Golv
Var rädd om golven i din lägenhet. Att ersätta ett skadat eller onormalt slitet golv kan bli dyrt. Enklaste sättet att skydda golven är att använda möbeltassar på t ex bord och stolar.

Golvrengöring
Torra rengöringsmetoder som dammsugning, sopning och moppning är alltid att föredra. Vid eventuell fukttorkning används liten mängd vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel. Linoleumgolv skadas av hett vatten och starka rengöringsmedel. Tänk på att använda sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av parkettgolv.

Grillning
Att grilla med öppen låga (kol eller gasol) är förenat med brandrisk och därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de slipper få in matos i sina lägenheter. Ni som bor på markplan v.v. gå en bit ifrån fastigheten så det ej stör övriga grannar.

H
Hemförsäkring
Hyresgästen är skyldig att ha en gällande hemförsäkring för sin lägenhet. Om du inte redan har en hemförsäkring, skall du teckna en sådan. Den täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för inbrott i lägenheten, skada, brand m.m.

Hemsidan
På www.wennersholms.se återfinns aktuell information samt en rad olika tjänster för våra hyresgäster ex.vis felanmälan och för dig som söker en ny lägenhet.

Husdjur
När man som hund- eller kattägare bor i ett bostadsområde är det viktigt att man tar hänsyn till sina grannar, så att de inte drabbas av problem och obehag.

Hunden – En del människor är allergiska mot hundar och en del är helt enkelt rädda, därför är det viktigt att alltid hålla din hund kopplad – även i trapphuset.
Det största problemet med hundar är nog ändå att de förorenar, bajsar och kissar där de inte får. Tänk därför på att inte rasta din hund på området och plocka alltid upp efter din hund.

En sak som man också bör tänka på är att det faktiskt finns hundar som inte vill lämnas ensamma i lägenheten, om de är ovana vid det kan de yla eller skälla och därmed störa grannarna.

Katten – Även när det gäller katter kan människor vara allergiska eller rädda. En utekatt kan också ställa till med bekymmer för grannarna genom att förorena i sandlådan eller i rabatter.
Du ansvarar alltid för din katt. En utekatt kan man inte alltid ha under uppsikt, men du har dock alltid ansvar för den. Därför är det bra att märka din katt med halsband eller öronmärkning (då brukar man dessutom få rabatt på kattförsäkringen).

Tänk också på att aldrig spola ner kattsand i toalettstolen, kattsanden bildar nämligen en propp i rören och täpper till avloppet. Släng därför sanden i hushållssoporna i en väl försluten påse.
Lagen – Lagen säger att man som hundägare alltid är skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Det är din skyldighet som hundägare, att ha hunden på ett sådant sätt att du inte stör din omgivning. Om katten säger lagen att du som kattägare är ansvarig för kattens välmående och för eventuella skador eller irritation din katt kan orsaka dina grannar. En djurägare är skyldig att se till att djuret inte orsakar olägenhet.

Övriga husdjur – Det är ej tillåtet att ha alla typer av djur i våra fastigheter, var vänlig och kontakta hyresvärden och stäm av vad som är godkänt i våra fastigheter.

Hyresinbetalning
Hyran är en förskottsbetalning och skall vara oss tillhanda senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran.

Det är viktigt att du omgående kontaktar hyresvärden om du inte kan betala hyran. Vänligen notera att vid en försenad inbetalning debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso. Vid utebliven betalning eller flera sena betalningar kan det innebära att du förlorar hyresrätten.

Betalning via Giro, Internet, etc: Viktigt att du betalar på rätt månadsavi !

I
Innerdörrar
Du ansvarar för all den utrustning som hör till din lägenhet. Om du t ex väljer att plocka bort en innerdörr måste du förvara den på ett sådant sätt att den inte kommer till skada samt kan sättas tillbaka igen när du flyttar.

Inventarier
Du ansvarar för all den utrustning som hör till din lägenhet. Om du t ex väljer att plocka bort exempelvis ett köksskåp eller badkar måste du förvara den på ett sådant sätt att den inte kommer till skada samt kan sättas tillbaka igen när du flyttar.

J
Jour
Efter kontorstid gäller följande;

Vid akuta felanmälningar ex.vis vattenläckage, ring vår jourtelefon 035-313 02 alt 070-699 97 90 alt 070-315 31 50.
Vid störning i fastigheten v.v. kontakta Polisen tel. 035-114 14.
Om du låst dig ute v.v. se information under ”Utelåst”

K
Källare
Källargångar är utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram. Allt som står utanför förråden slängs, detta gäller även vinden.

N
Namnskylt
Vi sätter upp namnskylt på din dörr vid inflyttningen. Kontakta oss vid en namnändring.

Nycklar
Var rädd om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det bli problem med försäkringsbolaget om någon nyckel saknas. Önskas extra-nycklar kontaktar du husvärden. Du får då en rekvisition och kan hämta nycklarna hos anvisat låsföretag, obs! piratkopiering är ej tillåtet utan anvisad låsföretag gäller. Du betalar själv för extranycklarna.

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar – även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till porten, källaren, tvättstugebokning och ev postfack. Om inte samtliga nycklar lämnas in blir du debiterad för låsbyte samt nya nycklar. Nycklarna lämnas i samband med besiktningen.

O
Ohyra/Skadedjur
Om du får problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar Anticimex tel: 075-245 10 00 som hyresvärden har avtal om skadedjurs-bekämpning med. Denna service är kostnadsfri. När du ringer uppger du ditt namn, hyresvärden namn samt att hyresvärdens försäkring gäller.

P
Paraboler
Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Brott mot denna regel betraktas som skadegörelse.

Persienner
Som hyresgäst får du lov att sätta in persienner i din lägenhet. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dem eller fastighetsägaren monterat dem, ska dessa givetvis vara kvar. Du ansvarar själv för persiennerna.

Parkeringsplats
Våra parkeringsplatser får endast användas för parkering av bilar/motorcyklar eller mopeder i kördugligt skick.

R
Rengöringsmedel
Starka rengöringsmedel gör ofta mer skada än nytta på den yta som ska rengöras. Använd därför rengöringsmedel som är skonsamma både för dig och för miljön.

Rökning
Att röka i lägenheten är absolut inte tillåtet, ej heller i övriga utrymmen i fastigheten. Röken stör grannar och sprider sig via ventilationen och trapphuset. Tänk på att grannar eller nästa hyresgäst kan vara astmatiker. Tänk på att plastmattor ”drar åt” sig röken vilket gör att mattorna antar en gul färg samt luktar rök, Detta går ej att få bort varför mattorna måste bytas. Att röksanera en lägenhet är mycket kostsamt och hyresgästen blir skyldig att ombesörja att detta sker om hyresgästen eller dess besökare har rökt inomhus. Om ni röker på balkongen/uteplatsen visa hänsyn till era grannar så att röken inte stör dem.

Betr fimpar o snus så är det under inga förhållande okej att slänga fimpar, snusprillor etc runt omkring utanför våra fastigheter. Vår vaktmästare lägger just nu mycket tid på att en gång i veckan plocka upp fimpar och prillor, framförallt på baksida av hus och vid entréer. Vi ber att var och en tar sitt ansvar och även ber sina gäster att iaktta ovanstående.

S
Skyldigheter – Du är skyldig att hålla ordning efter dig
Tillsammans med andra hyresgäster använder du bland annat tvättstuga och sopstation. Reglerna här är till för att skapa ordning och trivsel för alla. Entré, trapphus och ev hissar är husets ansikte utåt. Hjälp oss att hålla dem fria från skräp och klotter.

Slutbesiktning
I samband med avflyttning görs en slutbesiktning, v.v. och ta del av bilagan ”Kom ihåg-lista vid utflyttning från lägenhet” som fås vid uppsägningen samt läs under ”Städning i samband med avflyttning”.

Sopor
Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt de anvisningar som finns. Glöm ej att använda ”Gröna påsar”, dessa finns att få gratis på någon av återvinningscentraler samt i större matvarubutikerna. Även på sopstationerna är det viktigt att rätt sak kommer på rätt plats. Grovsopor och skrymmande skräp lämnas till återvinningscentralen (se vidare instruktioner under ”Återvinningscentralen”).

Spegelväggar
Montering av spegelvägg skadar vägg och tapet. Tänk på att du som hyresgäst alltid är skyldig att återställa vägg och tapet vid avflyttning.

Städning i samband med avflyttning
Innan slutbesiktningen sker skall lägenheten städas ordentligt, v.v. och ta del av bilagan ”Kom ihåg-lista vid utflyttning från lägenhet” som i fås samband vid uppsägningen. Om städningen ej är korrekt gjord kan det bli en ombesiktning, detta till en kostnad på 600 kronor för hyresgästen. Se även ”Slutbesiktning” beaktning vid avflyttning.

Störningar och hänsyn till grannar
För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på:

Enligt hyreslagen skall det vara lugnt och tyst i lägenheten senast kl 22.00 för att inte grannar ska störas.
Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV. Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser särskilt allvarligt på det om det sker på kvälls- eller nattetid.
Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster. Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen och natten.
Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.
På söndagar bör man även undvika att borra etc på förmiddagarna
Exempel på störningar kan vara:

Någon skriker eller ropar högt på olämpliga tider Se ovan angivna tidsangivelse.
Någon spelar musik på hög volym
En hund skäller högt och länge
Någon duschar länge och tappar upp vatten mitt i natten
Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen eller tidigt på morgonen.
Någon tvättar, dammsuger m.m. nattetid Se ovan angivna tidsangivelse.
Någon klampar hårt i golven när de går, tänk på att ljudet av klackar hörs väldigt väl.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Men sen kväll och nattetid bör du visa extra hänsyn.

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller annan bjudning. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, är det bästa sättet att tillsammans diskutera fram lösningar som passar alla. En viss toleransnivå bör man kunna ha vid särskilda tillfällen.

T
Tapetsering
Du får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tapetsera och måla i din lägenhet. Arbetet måste ske på ett fackmannamässigt sätt.

Telefon och mailadress
Det är VIKTIGT att du omgående hör av dig till kontoret när du byter telefonnummer och mailadress, detta för att vi ska kunna komma i kontakt med dig när så behövs.

Temperatur
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) gäller följande inomhus;

Temperaturen behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument.

Under en normal sommar bör temperaturen inte överstiga 26 grader (24 grader resten av året). Vid tillfälliga toppar får man acceptera temperaturer upp till 28 grader kortare perioder.

Trapphus
För Er säkerhet så får mattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer samt andra lösa föremål ej förekomma i trapphuset då dessa fungerar både som entré och utrymningsväg. Det är heller inte tillåtet att röka i trapphusen.

Trångboende – undvikande
För att undvika trångboddhet så bör antalet boende vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Nedan är gällande rekommendationer:

1 rum och kök, maximalt 2 personer
2 rum och kök, maximalt 3 personer
3 rum och kök, maximalt 5 personer
4 rum och kök, maximalt 6 personer

Trädgård och utemiljö
Alla hyresgäster som har en marklägenhet är skyldiga att sköta rabatter, gräsklippning, häckar mm på sitt ”närområde”. I bostadsområdet finns verktyg, gräsklippare mm för skötseln. Om trädgården inte sköts kommer hyresgästen debiteras skötsel.

Att vara rädd om utemiljön är ett bra sätt att göra ditt bostadsområde attraktivt och inbjudande. Att inte skräpa ner är ett enkelt sätt att öka allas trivsel. Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling. Hjälp oss att ge barnen en säker och trygg miljö att leka i. Släng inte skräp, fimpar och glas på marken. Håll din hund kopplad och katten under uppsikt.

Tänk på att inte röka i allmänna utrymmen så att barn, allergiker och icke-rökare slipper vistas i miljöer de inte mår bra av.

TV-utbud
Våra fastigheter är anslutna till parabol alt Kabel-TV, beroende på i vilket område fastigheten är belägen.

Tvättråd
Använd ett miljöanpassat tvättmedel och tänk på att Halmstads kommun har mjukt vatten (3–5° pH) när du doserar. Undvik blek och sköljmedel samt fläckborttagnings-medel.

Tvättstugan
Tips och råd för att det skall fungera bra i den gemensamma tvättstugan.

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att du följer våra trivselregler. Dessutom vill vi att du lämnar tvättstugan så att den som kommer efter dig känner samma trivsel som du själv. Det är ej tillåtet att tvätta efter kl. 22.00!

Det är ej okej att använda tvättstugorna på någon annan tid än den som man har bokat. I våra regler gäller ej att man får ta någon annans tvättid även om vederbörande inte påbörjat sin tid. Många kanske inte har hunnit hem i tid utan börjar tvätta först senare på sin tvättid.

Så här använder du tvättstugan:

Vid inflyttningen har du fått en bokningscylinder märkt med ditt lägenhetsnummer alt elektronisk tagg. I några tvättstugor har vi elektronisk bokning av tvättid.
Om du tappar din bokningscylinder får du kvittera ut en ny hos din hyresvärd till en kostnad av 350 kronor. Ny ”tagg” kostar 100 kronor.
På bokningstavlan i tvättstugan sätter du din cylinder i det hål som motsvarar den dag och tid som du önskar tvätta.
När du har tvättat färdigt tar du ur cylindern och kan boka en ny tid. Har du inte för avsikt att boka ny tid direkt sätt bokningscylindern på parkering.
Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än tvättiderna.
Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna.
Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamhetsutrymmen.
Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan.
Tvättning av mattor är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna.
När du har tvättat klart:

Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma till i tid.
Töm också torkskåp och torkrum i tid.
Torka av maskinerna.
Rengör tvättmedelsfacket extra noga.
Ta bort luddrester i torktumlaren och rengör filter.
Torka av golven, bänkar och andra inventarier om det behövs.
Lämna tvättstugan i snyggt skick – så som du själv vill finna den då du ska tvätta.

Tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.
Observera att det krävs ett skriftligt godkännande av hyresvärden för att få installera ovanstående maskiner i lägenheten. Om hyresgästen själv installerar tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin skall detta ske av fackman. Torktumlare måste vara av kondensmodell.

U
Utelåst
Under kontorstid, alltså mellan klockan 09.00- 16.00 på vardagar, kontaktar du hyresvärden på tel: 035-31300. Kostnaden för att vi ska låsa upp åt dig under kontorstid är 625 kronor inkl moms.

Övrig tid ringer du till jourtelefon, tel: 035-313 02 eller 0706-999790 . Om vi har möjlighet kan vi öppna dörren mot en kostnad på 1875 kr inkl moms. Efter kl 22.00 öppnar ej jouren. Om vi inte har möjlighet kontaktar Du låssmed, tex Halmstads Låsservice tel: 070-263 25 93.

Vid låsöppning till din bostad måste du kunna legitimera dig så vi vet vem du är och att det verkligen är du som bor i lägenheten.

Uppsägning
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du t ex säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är tre månader, du är alltså betalningsansvarig t o m den 31 juli. När någon avlider är uppsägningstiden 1 månad, under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid.

Uppsägningen kan ske när som under månaden och för att vi ska kunna jobba med lägenheten är vi tacksamma om vi får in uppsägningen i tid.

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

V
Ventilation
Viktigt att veta:

Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilationssystemet som det ska.
Rengör filtret i din fläkt (om sådan finns) minst en gång i månaden.
Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på dammsugaren. Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd.
Stäng inte in fukten i badrummet när du duschat eller badat.
Lämna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi.

Visning av din lägenhet
Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten på lämplig tid. Hyresvärden kontaktar dig för att komma överens om en tid för visning som passar både dig och den sökande.

Värmen i din lägenhet
4 tips på hur du behåller värmen i din lägenhet;

Möblera rätt – Möblera energismart så att till exempel en soffa eller säng inte placeras framför elementet och hindrar värmen från att nå ut i rummet.
Varma kläder – Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Den som upplever att 21 grader är för kallt bör ta på sig mer kläder. En filt i tv-soffan kan också rekommenderas.
Vädra med förnuft – Vädra snabbt och effektivt! Om man vädrar för länge släpps värmen ut och samtidigt som möblerna blir kalla och sänker rumstemperaturen.
Kolla termostaten – Kontrollera att termostatsventilen står i öppet läge, det vill säga att den inte är nedvriden. Om inte; vrid på termostaten några gånger och känn sedan om du märker någon skillnad på elementet. Termostat är en reglerteknisk del i elementet som gör att det håller en konstant lägstatemperatur.
Så säger lagen…

Folkhälsomyndigheten (FoHMFS) rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Deras allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18 grader och över 28 grader. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden.

Mäta temperaturen – Temperaturen skall mätas mitt i rummet och minst 1 meter från golvet.

Vårda Din lägenhet
Hyresgästen är ersättningsskyldig för de skador som orsakats på väggar, golv, tak och inredning.

Hyresgästen skall återställa väggarna om dessa har målats om i annan färg utan hyresvärdens skriftliga tillstånd.
Sätt möbeltassar på stolar bord etc. så att dessa inte repar parketten eller övriga golvmaterial.
Plastpåsar o.dyl med tryck på kan färga av sig på plastmattor så att dessa måste bytas ut.
Trä- och laminatgolv kan skadas om de våttorkas med för mycket vatten. Torka av golven efter att de har våttorkats.
Rökning är ej tillåten i lägenheten.

Å
Återvinningscentraler
På återvinningscentralerna kan du lämna allt från gamla soffor och matolja till elkablar och bilbatterier. Det finns fem bemannade återvinningscentraler i kommunen. Hur du återvinner ditt avfall hittar du i sorteringsguiden för Halmstads Energi och Miljö AB (HEM).

Samtliga hushåll i kommunen har 15 fria besök på återvinningscentralerna per år, därefter kostar besöken. Du kommer in till återvinningscentralen genom att scanna ditt körkort vid bommarna i entrén, vilket innebär att du behöver finnas i registret.Som kund hos HEM finns den som står som kontakt på fakturan för avfallsabonnemang eller elnätsabonnemang i registret. Står du inte på fakturan eller inte är kund hos HEM behöver du registrera dig innan ditt första besök, detta gör du direkt på webbplatsen. http://www.hem.se/sv/omradesstartsida/avc/registrering-avc

Detta är ett ”levande” dokument som vi att löpande uppdaterar.

Vår förhoppning är att du som hyresgäst ska
komma att trivas i våra fastigheter!

Med vänlig hälsning

Fredrik Wennerholm
med personal