1. Hem
  2.  | 
  3. Integritetspolicy

 Halmstad 2024-02-16 

 Policy för personuppgifter 

Denna policy tillämpas i situationer där bolag som ingår i koncernen Wennerholm Holding AB behandlar personuppgifter för hyresgäster och kund/leverantörsregister etc. 

Vi på Wennerholm Holding AB arbetar kontinuerligt för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Dataskyddsförordningen (nr 2016/679, GDPR) som trädde i kraft den 25:e maj 2018 skärper enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL), som tidigare reglerade hur företag får samla in och använda personuppgifter. 

Som hyresvärd har vi ett behov av att använda personuppgifter. Personuppgifter som registreras är: för-och efternamn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-post. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och detta endast när någon erbjuds en av våra bostäder/lokaler/p-platser för att parterna ska kunna teckna avtal. Alla personuppgifter behandlas enbart av behörig personal. 

Wennerholm Holding AB samlar inte in några personuppgifter på vår webbplats utan enbart den information som frivilligt tillhandahålls av besökaren vid intresseregistrering. 

Vidare har vi som policy att inte begära eller registrera känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, exempelvis uppgifter relaterade till: ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kroppslig eller mental hälsa, eller sexuell läggning. 

Inga personuppgifter vidarebefordras till tredje part varken i Sverige eller i utlandet, förutom vid de tillfällen då vi anlitar tredje part (till exempel tjänsteföretag, inkassobolag eller IT-konsulter). Vi ser självklart till att våra hyresgästers uppgifter skyddas i allra största mån. 

Exempel på tillfällen då personuppgifter används av Wennerholm Holding AB är bland annat: 

Vi sparar personuppgifter under hyrestiden i vårt datasystem, vid upphörande av avtal så finns uppgifterna kvar i vårt register i två år. Vid hyresskulder sparas uppgifterna till dess att skulderna är betalda, och efter det i upp till två år. 

Precis som tidigare har den anställde rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ut vilka personuppgifter vi har sparade i vårt system, samt få felaktiga uppgifter ändrade. 

Vi bryr oss om din personliga integritet och om du har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så hör av dig till oss på info@wennerholms.se 

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.