Berget friläggs, här skall ges plats åt garage o källare. Snart sprängs det!