Väggarna på hus A gjuts samtidigt som betongplattan på hus C