Valv på garage klart, installationer valv 1 våning hus B samt färdigt valv 1 vån hus A