Tak o fönster klart på hus A, innerväggar vån 4 hus B, bjälklag vån 4 på hus C och D.