Återfyllnad runt hus C, ytterväggar vån 2 på hus A samt innerväggar hus C.