1. Hem
  2.  | 
  3. Våra fastigheter 2024

Halmstad – Frösakull

Kronolundsvägen

Kronolundsvägen
1,3,5 & 7
302 75 Halmstad

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
5 stugor

2019
88
6 830 m2
125 m2

Byggnadsår: 2020
Antal lägenheter: 88
Lägenhetsyta: 6 830 m2
5 stugor: 125 m2

Tylöby I Lokes Väg

Tylöby I Lokes Väg
302 75 Halmstad

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1990-1994
99
8 430 m2
2
487 m2
65

Byggnadsår: 1990-1994
Antal lägenheter: 99
Lägenhetsyta: 8 430 m2
Antal lokaler: 2
Lokalyta: 487 m2
Antal garage: 65

Tylöby II Sigyns väg

Tylöby II Sigyns väg
302 75 Halmstad

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage
Övernattningslägenhet

2015
30
2 425 m2
0
0 m2
27
1

Byggnadsår: 2015
Antal lägenheter: 30
Lägenhetsyta: 2 425 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal garage: 27
Övernattningslägenhet: 1

Doktorsvägen 1, 3

Doktorsvägen 1, 3
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta Övernattningslägenhet
Antal garage

1987
4
528 m2
23 m2
4

Byggnadsår: 1987
Antal lägenheter: 4
Lägenhetsyta: 528 m2
Övernattningslägenhet: 23 m2
Antal garage: 4

Doktorsvägen 14-18

Doktorsvägen 14-18
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1990
13
1584 m2
0
0 m2
13

Byggnadsår: 1990
Antal lägenheter: 13
Lägenhetsyta: 1584 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta:0 m2
Antal garage: 13

Doktorsvägen 22 A-O

Doktorsvägen 22 A-O
302 75 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

2001
14
1 527 m2
0
0 m2
10

Byggnadsår: 2001
Antal lägenheter: 14
Lägenhetsyta: 1 527 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal garage: 10

Krokvägen 3, 5, 7, 9

Krokvägen 3, 5, 7, 9
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1996
17
1 825 m2
0
0 m2
17

Byggnadsår: 1996
Antal lägenheter: 17
Lägenhetsyta: 1 825 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal garage: 17

Krokvägen 3, 5, 7, 9

Tylövägen 16-18
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1986
4
514 m2
0
0 m2
4

Byggnadsår: 1986
Antal lägenheter: 4
Lägenhetsyta: 514 m2
Antal lokaler: 0 
Lokalyta: 0 m2
Antal garage: 4

Kungsvägen 35-35 C

Kungsvägen 35-35 C
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-platser

1986, 2015
2004
0
0 m2
11
3 105 m2
140

Byggnadsår: 1986, 2015
Tillbyggt: 2004
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 11
Lokalyta: 3 105 m2
Antal P-platser: 140

Lyngavägen 15

Lyngavägen 15 
305 64 Gullbrandstorp

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

2006
16
1 206 m2
0
0 m2
9

Byggnadsår: 2006 
Antal lägenheter: 16
Lägenhetsyta: 1 206 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal garage: 9

Brogatan 44 A-B

Brogatan 44 A-B
302 95 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1930
1996-2000
11
767 m2
5
700 m2
0

Byggnadsår: 1930
Renoverat: 1996-2000
Antal lägenheter: 11
Lägenhetsyta: 767 m2
Antal lokaler: 5
Lokalyta: 700 m2
Antal garage: 0

Brogatan 42

Brogatan 42
302 95 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garageplatser

1970
2016-2019
14
964 m2
3
772 m2
19

Byggnadsår: 1970
Renoverat: 2016-2019
Antal lägenheter: 14
Lägenhetsyta: 964 m2
Antal lokaler: 3
Lokalyta: 772 m2
Antal garageplatser: 19

Seminariegatan 13 – 13 C

Seminariegatan 13 – 13 C
302 96 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1946
2000-2018
29
1 634 m2
2
148 m2
26

Byggnadsår: 1946
Renoverat: 2000-2018
Antal lägenheter: 29
Lägenhetsyta: 1 634 m2
Antal lokaler: 2
Lokalyta: 148 m2
Antal P-plats: 26

Snöstorpsvägen 4 A-D

Snöstorpsvägen 4 A-D
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1946
2000-2018
26
1 284 m2
1
152 m2
10

Byggnadsår: 1946
Renoverat: 2000-2018
Antal lägenheter: 26
Lägenhetsyta: 1 284 m2
Antal lokaler: 1
Lokalyta: 152 m2
Antal P-plats: 10

Snöstorpsvägen 6 A-D

Snöstorpsvägen 6 A-D
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1946
2000-2018
27
1 380 m2
1
100 m2
14

Byggnadsår: 1946
Renoverat: 2000-2018
Antal lägenheter: 27
Lägenhetsyta: 1 380 m2 
Antal lokaler: 1 
Lokalyta: 100 m2
Antal P-plats: 14

Hammars gata 2-6

Hammars gata 2-6
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1946
2000-2018
26
1  343 m2
0
0 m2
7

Byggnadsår: 1946
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

Syskonhamnsgatan 4

Syskonhamnsgatan 4
302 45 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1890
2000-2018
19
1 385 m2
0
0 m2
0

Byggnadsår: 1890
Renoverat: 2000-2018
Antal lägenheter: 19
Lägenhetsyta: 1 385 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal P-plats: 0

Bryngelhusgatan 13

Bryngelhusgatan 13
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta

1936, 1947
1997
0
0 m2

368 m2

Byggnadsår: 1936-1947
Renoverat: 1997
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 7
Lokalyta: 368 m2

Smedängsgatan 8

Smedängsgatan 8
302 39 Halmstad

 

Byggnadsår
Totalrenoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1952
2005
4
280 m2
3
60 m2
2

Byggnadsår: 1952 
Totalrenoverat: 2005 
Antal lägenheter: 4
Lägenhetsyta: 280 m2
Antal lokaler: 3
Lokalyta: 60 m2
Antal garage: 2

Klostergatan 12, Storgatan 43

Klostergatan 12, Storgatan 43
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1861
0
0 m2
10
746 m2
0

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Klostergatan 14, Storgatan 45

Klostergatan 14, Storgatan 45
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1989
0
0 m2
2
579 m2
0

Byggnadsår: 1989
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 2
Lokalyta: 579 m2
Antal garage: 0

Sperlingsgatan 32-34

Sperlingsgatan 32-34
302 39 Halmstad

 

Byggnadsår
Totalrenoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-platser

1944
2019
20
1 034 m2
0
0 m2
6

Byggnadsår: 1994
Totalrenoverat: 2019
Antal lägenheter: 20
Lägenhetsyta: 1 034 m2
Antal lokaler: 0
Lokalyta: 0 m2
Antal P-platser: 6

Brogatan 32 / Vallgatan 21

Brogatan 32 / Vallgatan 21
302 42 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1952
13
565 m2
5
678 m2
6

Byggnadsår: 1952 
Antal lägenheter: 13
Lägenhetsyta: 565 m2
Antal lokaler: 5 
Lokalyta: 678 m2
Antal P-plats: 6

Storgatan 33 / Bankgatan 5

Storgatan 33 / Bankgatan 5
302 42 Halmstad

 

Byggnadsår
Totalrenoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1930
2000
0
0 m2
7
683 m2
0

Byggnadsår: 1930 
Totalrenoverat: 2000 
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 7
Lokalyta: 683 m2
Antal P-plats: 0

Klammerdammsgatan 24

Klammerdammsgatan 24
302 42 Halmstad

 

Byggnadsår
Rotrenoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-plats

1939
1990
5
472 m2
3
427 m2
0

Byggnadsår: 1939 
Rotrenoverat: 1990 
Antal lägenheter: 5
Lägenhetsyta: 472 m2
Antal lokaler: 3
Lokalyta: 427 m2
Antal P-plats: 0

Seminariegatan 7 A-B

Seminariegatan 7 A-B
302 96 Halmstad

 

Byggnadsår
Totalrenoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-platser

1936
2016
27
1 368 m2
2
125 m2
32

Byggnadsår: 1936 
Totalrenoverat: 2016 
Antal lägenheter: 27 
Lägenhetsyta: 1 368 m2 
Antal lokaler: 2 
Lokalyta: 125 m2
Antal P-platser: 32

Brogatan 44 A-B

Brogatan 44 A-B
302 95 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1930
1996-2000
11
767 m2
5
700 m2
0

Byggnadsår: 1930
Renoverat: 1996-2000
Antal lägenheter: 11
Lägenhetsyta: 767 m2
Antal lokaler: 5
Lokalyta: 700 m2
Antal garage: 0

Brogatan 42

Brogatan 42
302 95 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garageplatser

1970
2016-2019
14
964 m2
3
772 m2
19

Byggnadsår: 1970
Renoverat: 2016-2019
Antal lägenheter: 14
Lägenhetsyta: 964 m2
Antal lokaler: 3
Lokalyta: 772 m2
Antal garageplatser: 19

Kungsvägen 35-35 C

Kungsvägen 35-35 C
302 70 Halmstad

 

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal P-platser

1986, 2015
2004
0
0 m2
11
3 105 m2
140

Byggnadsår: 1986, 2015
Tillbyggt: 2004
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 11
Lokalyta: 3 105 m2
Antal P-platser: 140

Klostergatan 12, Storgatan 43

Klostergatan 12, Storgatan 43
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1861
0
0 m2
10
746 m2
0

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Klostergatan 14, Storgatan 45

Klostergatan 14, Storgatan 45
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1989
0
0 m2
2
579 m2
0

Byggnadsår: 1989
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 2
Lokalyta: 579 m2
Antal garage: 0

Bryngelhusgatan 13

Bryngelhusgatan 13
302 48 Halmstad

 

Byggnadsår
Renoverat
Antal lägenheter
Lägenhetsyta
Antal lokaler
Lokalyta

1936, 1947
1997
0
0 m2

368 m2

Byggnadsår: 1936-1947
Renoverat: 1997
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 7
Lokalyta: 368 m2

Skallebackavägen 6
302 41 Halmstad

 

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

1984
1995
0
2
2900 m2
0

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Skallebackavägen 10
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

1974
1984,2001

1
6 800 m2

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Rörkullsvägen 7 / Skallebackav 2
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

1990
2002


4 100 m2

Byggnadsår: 1936-1947
Renoverat: 1997
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 7
Lokalyta: 368 m2

Rörkullsvägen 4, 4B, 4C
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

1989
1995
0
3
3 800 m2
0

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Rörkullsvägen 4 E
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 


Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Olofdalsvägen 21
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

2012


1 440 m2

Byggnadsår: 1936-1947
Renoverat: 1997
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 7
Lokalyta: 368 m2

Olofdalsvägen 23
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

1973
1992
0
1
1 370 m2
0

Byggnadsår: 1861
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 10
Lokalyta: 764 m2
Antal garage: 0

Industrivägen 17
302 41 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

1992

0
15-20
1 950 m2
0

Byggnadsår: 1992
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 15-20
Lokalyta: 1 950 m2
Antal garage: 0

Söndrumsvägen 29
302 37 Halmstad

Byggnadsår
Tillbyggt
Antal lägenheter
Antal lokaler
Lokalyta
Antal garage

 

2017

0
8
1 620 m2
0

Byggnadsår: 2017
Antal lägenheter: 0
Lägenhetsyta: 0 m2
Antal lokaler: 8
Lokalyta: 1 620 m2
Antal garage: 0