Klostergatan 12

Fastigheten är uppförd under 1861 i två till två och ett halvt plan.

Under 1998-1999 har omfattande renoveringar gjorts i fastigheten.

Komfortkyla och ventilation har installerats i samtliga lokaler. Fastigheten består av butikslokaler och kontorslokaler. En trevlig innegård och möjlighet till lagerlokal finns. Utmärkta parkeringsmöjligheter.