Aktuell Information

2021-10-28 Tv kanaler uppgraderas och det kommer vara sändningsuppehåll under den dagen. 

Ett 20-tal tv-kanaler i marknätet för tv (för tv-mottagning via vanlig antenn) kommer att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet, samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.

Gör en ny kanalsökning när arbetet är klart. Mer info kommer i ett allmänt utskick under v.42

(mer…)

  • Köpa & Sälja
  • Villa, fritidshus, tomter mm
  • Lägenheter, lokaler
  • Intresseanmälan, Serviceanmälan mm