2021-06

I samband med att vi publicerar vår nya webbplats använder vi ett nytt system för intresseanmälan.

Detta innebär man måste registrera om sin ansökan. Denna information kommer även gå ut via E-post till de e-postadresser vi har registrerade i vårt tidigare system. I samband med att vi byter system kommer en ansökan vara giltig i 3 månader, man kan dock logga in på sitt konto och förlänga denna ansökan om man vill fortsätta att stå i vår bostadskö.