Vi vill gärna bidra till en begränsning av smittspridningen och ser gärna att du/ni ej är hemma i bostaden när vi kommer för att åtgärda en felanmälan. Detta är med omsorg om dig, dina grannar och oss själva.

Vår personal kommer vara extra noggranna med hygienrutiner och tvättar händerna ofta med tvål och vatten samt bär plasthandskar. Vår förhoppning är att du som hyresgäst även iakttar försiktighet.

Vi hoppas på din/er förståelse om en anmälan som ej är av akut karaktär kan dröja något längre innan de åtgärdas. Detta p.g.a. att vi ej kommer låta någon personal som är sjuk vara i tjänst.