2021-10-28 Tv kanaler uppgraderas och det kommer vara sändningsuppehåll under den dagen. 

Ett 20-tal tv-kanaler i marknätet för tv (för tv-mottagning via vanlig antenn) kommer att uppgraderas till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet, samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.

Gör en ny kanalsökning när arbetet är klart. Mer info kommer i ett allmänt utskick under v.42

I samband med att vi publicerar vår nya webbplats använder vi ett nytt system för intresseanmälan.

Detta innebär man måste registrera om sin ansökan. Denna information kommer även gå ut via E-post till de e-postadresser vi har registrerade i vårt tidigare system. I samband med att vi byter system kommer en ansökan vara giltig i 3 månader, man kan dock logga in på sitt konto och förlänga denna ansökan om man vill fortsätta att stå i vår bostadskö.