KRONOLUND – HYRESRÄTTER – FRÖSAKULL – HALMSTAD

På centralt och lummigt läge i direkt anslutning till centrum i Frösakull uppförs fyra friliggande moderna bostadshus med 3 – 5 våningar. Lägenheterna kommer att utföras i varierande storlek och planlösning om 2-4 rum och kök.

Lägenheterna kommer att byggas med hög standard, god kontakt mellan vardagsrum och kök för att få en rymlig och luftig känsla. Badrummen kommer vara helkaklade och förses med både tvättmaskin och torktumlare. Samtliga lägenheter kommer att ha generösa inglasade balkonger.

Att ta tillvara känslan av att bo i naturen har varit utgångspunkten. Stor vikt kommer att läggas på utemiljö, umgängesytor, grillplatser mm.

 

Entréerna i byggnaderna kommer att bjuda in grönskan. De genomgående trapphusen är både ljusa och inbjudande med kontakt till både naturen och bäcken utanför.

Infarten till området sker via Kronolundsvägen, där markparkering och nedfart till garage under jord samordnas till en helhet. Nedfart och uthus förses med ett vackert sedumtak. Hus B, C och D kommer att ha direkt kontakt med garaget. I garaget kommer även en väl tilltagen cykelparkering finnas. I källaren kommer varje lägenhet ha ett förråd.

I området kommer det även att finns två övernattningslägenheter.

VI HJÄLPER DIG HITTA HEM!

Historik

Kronojägaren hade tillsyn över flysandsfälten, även kallad Fammarps bevakningstrakt. Varje år planterades det flera tusen plantor på Fammarps Flygsandsfält. Kung Oscar II var vid flera tillfällen på jakt i Frösakull under åren 1894-1904 med Kronolund som bas. Kronolund upphör 1940 att vara Kronojägarboställe. Den sista kronojägaren kunde med stor tillfredsställelse dra sig tillbaka. Deras idoga arbete med fröer och plantor hade gett riklig utdelning. De ofruktbara, frånstötande flygsandsfälten hade förvandlats till ett stort grönskande attraktivt område.

Efter att under krigsåren varit beredskapsförråd övertar Röda Korset anläggningen för att användas som barnkoloni. Verksamheten utökas på 50-talet och fem stugor byggs för att ta emot utarbetade eller ensamstående mödrar, efterhand även hörselskadade och utvecklingsstörda ungdomar. Härtill bedrivs en omfattande utbildning i sjukvård och olycksfallstjänst. Efter ett halvt sekel lämnar Röda Korset Kronolund 1999. Kronolund övergår till att bli pensionat och konferensanläggning under namnet Pensionat Frösakull. 2005 övertar nuvarande ägare anläggningen och verksamheten med Pensionat Frösakull fortsätter. Under åren 2014-2017 bedriver Pensionat Frösakull verksamheten ihop med Migrationsverket på ett föredömligt sätt.

Kronolund

Under perioden 2005-2017 fördes täta och många möten med Halmstads Kommun om ändring av verksamheten på fastigheten. Ny detaljplan togs fram och efter 12 års idogt arbete gav Byggnadsnämnden i Halmstad bygglov 2017-03-01. Bygglovet omfattar nybyggnad av fyra flerbostadshus med 86 lägenheter, 2 övernattningslägenheter samt garage under mark. Bygglovet omfattar även rivningslov på befintliga byggnader.

Ni är hjärtligt välkommna att lämna er intresseanmälan till ett nytt fantastiskt boende i hjärtat av flygsandsfälten. Kom in och tala med oss på kontoret eller skicka ett mail på kronolund@wennerholms.se Vi tar emot intresseanmälningar, ej konkreta bokningar på specifik lägenhet. Hyror, standard etc. kommer att presenteras senare. Våra säljare har alltid förtur till våra lägenheter.

Källor till Kronolunds Historia:
Boken Frösakull-från flygsand till guldsand. Eric Rasmusson

Start typing and press Enter to search